YK:n lapsen oikeuksien komitean vastaus

10.10.2017

Saimme 2.12.2016 YK:n lapsen oikeuksien komitean sihteeristöltä kirjeen, jossa ilmoitettiin, että komitea suhtautuu valitukseen/kanteluumme mahdollisesti valinnaisen pöytäkirjan (Optional Protocol) 13 ja 14 artiklan mukaiseen tutkintamenettelyyn (inquiry procedure) liittyvänä. Samalla huomautettiin, että koska tutkintamenettely on luottamuksellista, niin komitea ei tule antamaan mitään tietoa siitä ryhtyykö se tässä asiassa joihinkin toimenpiteisiin vai ei.

Saimme YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolta kuitenkin 23.2.2017 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitettiin, että lapsen oikeuksien komitea on istunnossaan 16.1. -3.2.2017 tehnyt päätöksen olla jatkamatta asian käsittelyä.