Arkisto

Kirje eduskunnan puhemiehistölle äitiyslakiehdotuksesta

23.2.2018

Eduskunnan puhemiehistölle
Äityslaki (KAA 3/2016 vp)
Arvoisat puhemiehet
Kansalaisaloitetta äitiyslaiksi ja siihen liittyviä hedelmöityshoitolain ym. muutoksia on kampanjoitu siten, että lakihanke ei veisi teoriassakaan isää keneltäkään.

Äitiyslakiehdotuksen suhde perustuslakiin

20.2.2018

Jyrki Anttinen
varatuomari

Kansalaisaloitetta (KAA 3/2016) on kampanjoitu siten, että äitiyslaki ei veisi teoriassakaan isää keneltäkään. Lakiehdotus heikentää kuitenkin merkittävästi lapsen oikeutta saada isyys vahvistettua. Jos lakiehdotus hyväksyttäisiin, niin se tarkoittaisi hedelmöityshoitoa saaneen naisparin tapauksessa lapsen isyyden vahvistamisen mahdollisuuden poistamista. Näin siis vaikka lapselle ei toista äitiä jostain syystä vahvistettaisikaan.

Äitiyslakipaketti

16.2.2018

Timo Nikula
varatuomari
Kansalaisaloitteena edenneen äitiyslain hyväksyminen tarkoittaa siirtymää geneettisestä vanhemmuudesta keinotekoisen sopimusvanhemmuuden järjestelmään.

YK:n lapsen oikeuksien komitean vastaus valitukseemme

10.10.2017

Saimme 2.12.2016 YK:n lapsen oikeuksien komitean sihteeristöltä kirjeen, jossa ilmoitettiin, että komitea suhtautuu valitukseen/kanteluumme mahdollisesti valinnaisen pöytäkirjan (Optional Protocol) 13 ja 14 artiklan mukaiseen tutkintamenettelyyn (inquiry procedure) liittyvänä.
Samalla huomautettiin, että koska tutkintamenettely on luottamuksellista, niin komitea ei tu

Kirkollinen vihkiminen ja avioliiton pätevyys

16.2.2017

Forum Externum ry
Pekka Lahdenperä
Jyrki Anttinen
Kirkollinen avioliittoon vihkiminen toimitetaan useassa eri uskontokunnassa
Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa paitsi evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa, niin myös 53:ssa muussakin rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa tai yhdistyksessä.

Valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle

7.9.2016

Forum Externum ry on jättänyt elokuussa 2016 YK:n lapsen oikeuksien komitealle valituksen ja pyytänyt tutkintamenettelyn käynnistämistä Suomea vastaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan järjestelmällisestä rikkomisesta.