Äitiyslakiehdotuksen suhde perustuslakiin
20.2.2018

Kirje eduskunnan puhemiehistölle äitiyslakiehdotuksesta
23.2.2018

Arkisto

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Forum Externum ry on erilaisissa lakimiestehtävissä toimineiden juristien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista perustuslain arvosisällön ja kansanvaltaisuuden sekä oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti

Forum externum tarkoittaa uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyvää ulkoista ja toiminnallista aluetta – sitä aluetta, jossa ihminen saa elää vakaumuksensa mukaisesti riippumatta siitä perustuuko hänen vakaumuksensa uskontoon tai muuhun maailman- tai elämänkatsomukseen.

Tämän ulkoisen toiminnan rajapinnoilla voi syntyä jännitteitä suhteessa muiden ihmisten oikeuksiin. Forum Externum ry pitää tärkeänä, että ratkaisuja näihin ristiriitatilanteisiin haetaan oikeudenalakohtaisesti ja huomioiden oikeusjärjestyksen kokonaisuus, joka antaa tilan erilaisten käsityskantojen mukaisille toiminnoille.

Forum Externum ry harjoittaa itsenäistä ja riippumatonta perus- ja ihmisoikeuksien kansalaisvalvontaa. Yhdistys seuraa yhteiskunnan oikeudellista kehitystä, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, järjestää seminaareja ja tukee tutkimustoimintaa. Yhdistys voi yksittäistapauksissa antaa oikeudellista apua ja tehdä omissa nimissään kanteluita, valituksia ja olla muutenkin oikeudellisena toimijana.

Arkisto